คำศัพท์ : shin

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
shin (ฌิน)

หน้าแข้ง