คำศัพท์ : she

(ถูกค้นหาทั้งหมด 142 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
she

พระองค์