คำศัพท์ : sh

(ถูกค้นหาทั้งหมด 128 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sh (ฌะ)

จุ๊ๆ