คำศัพท์ : sew

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sew (โซ)

เย็บ