set หมายถึง วาง (ของ) ออก (เดินทาง) ที่ถ่ายภาพยนตร์ ตั้ง (นาฬิกา) กำหนด

(ถูกค้นหาทั้งหมด 91 ครั้ง)

คำศัพท์ set แปลว่า วาง (ของ) ออก (เดินทาง) ที่ถ่ายภาพยนตร์ ตั้ง (นาฬิกา) กำหนด หมายถึง วาง (ของ) ออก (เดินทาง) ที่ถ่ายภาพยนตร์ ตั้ง (นาฬิกา) กำหนด set อ่านว่า (เซ็ท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
set (เซ็ท)

วาง (ของ) ออก (เดินทาง)

ที่ถ่ายภาพยนตร์

ตั้ง (นาฬิกา)

กำหนด