คำศัพท์ : set

(ถูกค้นหาทั้งหมด 78 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
set (เซ็ท)

วาง (ของ) ออก (เดินทาง)

ที่ถ่ายภาพยนตร์

ตั้ง (นาฬิกา)

กำหนด