คำศัพท์ : seek

(ถูกค้นหาทั้งหมด 159 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
seek (ซีค)

เอา พยายาม

ไปหา

ค้นคว้าหา