คำศัพท์ : sect

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sect (เซ็คท)

หมู่ผู้ที่มีความเห็นแตกต่างจากลัทธิใหญ่