คำศัพท์ : sea

(ถูกค้นหาทั้งหมด 128 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sea (ซี)

สิ่งที่ดูสลอนราวกับทะเล ทะเล

คลื่น

น้ำทะเล