คำศัพท์ : say

(ถูกค้นหาทั้งหมด 78 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
say (เซ)

เช่น ประมาณ

เรื่องที่มีสิทธิจะพูดได้

กล่าว