คำศัพท์ : saw

(ถูกค้นหาทั้งหมด 88 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
saw (ซอ)

เลื่อย เห็น

ผ่าน

ดูแล

ทราบ

หา

จัดการ

นึกดู

พาไปส่ง