saw หมายถึง เลื่อย เห็น ผ่าน ดูแล ทราบ หา จัดการ นึกดู พาไปส่ง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 105 ครั้ง)

คำศัพท์ saw แปลว่า เลื่อย เห็น ผ่าน ดูแล ทราบ หา จัดการ นึกดู พาไปส่ง หมายถึง เลื่อย เห็น ผ่าน ดูแล ทราบ หา จัดการ นึกดู พาไปส่ง saw อ่านว่า (ซอ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
saw (ซอ)

เลื่อย เห็น

ผ่าน

ดูแล

ทราบ

หา

จัดการ

นึกดู

พาไปส่ง