คำศัพท์ : sat

(ถูกค้นหาทั้งหมด 70 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sat (แซ็ท)

(ศาล) นั่งพิจารณาความ นั่ง

ประชุมกัน

เข้าสอบไล่