คำศัพท์ : sap

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sap (แซ็พ)

คนบ้าเรียน คนบ้า

เซาะ

ขุดหลุม

น้ำหล่อเลี้ยงต้นไม้