คำศัพท์ : sal

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sal (ซาล)

ไม้พะยอม เกลือ