คำศัพท์ : sag

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sag (แซ็ก)

(เรือ) ลอยออกนอกทาง ห้อย