คำศัพท์ : sad

(ถูกค้นหาทั้งหมด 69 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sad (แซ็ด)

โทมนัส