คำศัพท์ : sac

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sac (แซ็ค)

ถุงในร่างกาย