คำศัพท์ : rut

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rut (รัท)

สภาพที่เคยชินจนน่าเบื่อ ร่องทางเกวียน