คำศัพท์ : rung

(ถูกค้นหาทั้งหมด 44 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rung (รัง)

ขั้นบันได สั่นกระดิ่ง

พูดโทรศัพท์

(คำพูด) ก้อง

ดังสนั่น