คำศัพท์ : run

(ถูกค้นหาทั้งหมด 69 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
run (รัน)

หนี ทำงาน

เข้าแข่ง(รับเลือกสมาชิกรัฐสภา)

ดำเนิน

เดิน(เครื่อง)