คำศัพท์ : rump

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rump (รัมพ)

เดน ตะโพกสัตว์

ตะโพกสัตว์