คำศัพท์ : rule

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rule (รูล)

ธรรมดา การปกครอง

ตีบรรทัด

แบบ

ชื้ขาด