คำศัพท์ : rude

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rude (รูด)

หยาบคาย สร้างขึ้นหยาบๆ

อย่างกะทันหัน