คำศัพท์ : ruby

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ruby (รู-บิ)

ตัวพิมพ์ขนาดเล็ก ทับทิม