คำศัพท์ : rub

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rub (รับ)

ขัด ข้อลำบาก