คำศัพท์ : row

(ถูกค้นหาทั้งหมด 71 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
row (โร)

ที่นั่งแถว

ตำบลที่คนร่วมอาชีพกันอยู่

ร่องต้นไม้

การถกเถียงกัน