คำศัพท์ : rot

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rot (ร็อท)

บูด เหลวไหล