คำศัพท์ : rosy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rosy (โรส-อิ)

(มองดูสภาพการณ์) ในทางผ่องใส สีกุหลาบ