rose หมายถึง ต้นกุหลาบ นางงาม ความเปล่งปลั่ง ฝักบัวรดน้ำ เกิดขึ้น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 94 ครั้ง)

คำศัพท์ rose แปลว่า ต้นกุหลาบ นางงาม ความเปล่งปลั่ง ฝักบัวรดน้ำ เกิดขึ้น หมายถึง ต้นกุหลาบ นางงาม ความเปล่งปลั่ง ฝักบัวรดน้ำ เกิดขึ้น rose อ่านว่า (โรส)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rose (โรส)

ต้นกุหลาบ นางงาม

ความเปล่งปลั่ง

ฝักบัวรดน้ำ

เกิดขึ้น