คำศัพท์ : rope

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rope (โรพ)

สร้อย คล้อง

เชือกแขวนคอนักโทษ

ลวด

เชือกล้อมเวทีมวย

เชือก