คำศัพท์ : root

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
root (รูท)

กรณฑ์ ถอนราก

หน่อ (ต้นไม้ ผม ฟัน)

รากของคำ