คำศัพท์ : roof

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
roof (รูฟ)

หลังคา ฝาครอบ

มุงหลังคา

เพดานในปาก

สิ่งที่แผ่อยู่เบื้องบน