roof หมายถึง หลังคา ฝาครอบ มุงหลังคา เพดานในปาก สิ่งที่แผ่อยู่เบื้องบน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 76 ครั้ง)

คำศัพท์ roof แปลว่า หลังคา ฝาครอบ มุงหลังคา เพดานในปาก สิ่งที่แผ่อยู่เบื้องบน หมายถึง หลังคา ฝาครอบ มุงหลังคา เพดานในปาก สิ่งที่แผ่อยู่เบื้องบน roof อ่านว่า (รูฟ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
roof (รูฟ)

หลังคา ฝาครอบ

มุงหลังคา

เพดานในปาก

สิ่งที่แผ่อยู่เบื้องบน