คำศัพท์ : rood

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rood (รูด)

ฉันท์รอน-โด ไม้กางเขน