คำศัพท์ : romp

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
romp (ร็อมพ)

(ม้า) วิ่งมาถึงเสาชนะอย่างง่าย คนซน