คำศัพท์ : role

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
role (โรล)

(เล่นเป็น) ตัว (พระเอก)