คำศัพท์ : roi

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
roi (รวา)

พระเจ้าแผ่นดิน