คำศัพท์ : roe

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
roe (โร)

ไข่ปลา กวางโร