คำศัพท์ : rod

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rod (ร็อด)

ไม้เรียว เดือย

คันเบ็ด

วัสดุรูปกลมยาวสำหรับแขวนม่าน