คำศัพท์ : rob

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rob (ร็อบ)

ปล้น การขายของด้วยราคาแพงลิ่ว