คำศัพท์ : roar

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
roar (โร)

(เพลิง) ลุกฮือ ดังสะท้าน

เสียงหัวเราะดังลั่น