คำศัพท์ : rite

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rite (ไรท)

กิจวัตร พิธีต่างๆ

พิธีในศาสนา