คำศัพท์ : rise

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rise (ไรส)

เกิดขึ้น มีกำเนิด

เงินเดือนขึ้น

ลาดขึ้นไป

ลุกขึ้นยืน

ผุดขึ้น