คำศัพท์ : ripe

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ripe (ไรพ)

(ปาก) แดงเต่ง งอม

ทำให้สุก

คงแก่เรียน

ถึงเวลา