คำศัพท์ : rip

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rip (ริพ)

(รถ) แล่นเต็มที่ ตัด