คำศัพท์ : riot

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
riot (ไร-อัท)

(ชีวิต) สำมะเลเทเมา ก่อความอลหม่าน

(วิ่ง) เตลิดเปิดเปิง