คำศัพท์ : rind

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rind (ไรนด)

เปลือก (ผลไม้ ต้นไม้

เนยแข็ง)

หนังหมูย่าง