คำศัพท์ : rim

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rim (ริม)

รอบนอกของล้อ