คำศัพท์ : ride

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ride (ไรด)

การขี่ โต้ (คลื่น)

ถนน

ขี่ (ม้า

รถ

เรือ)

ครอบงำ

ข่มขี่