คำศัพท์ : rid

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rid (ริด)

ทำให้พ้นไป ทำให้พ้นไป