คำศัพท์ : rich

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rich (ริช)

มั่งคั่ง มีค่า

เลี่ยน

(สี) เข้ม

(สมควรถูกเฆี่ยน) อย่างยิ่ง