คำศัพท์ : rev

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rev (เร็ฝ)

เร่ง (เครื่อง) จำนวนรอบที่เครื่องจักรหมุน